Wybierz swoje miasto
Wybierz kierunek
Darmowe szkoły policealne. Sekretariaty i zajęcia w centrach miast. Bezpłatne zaświadczania do ZUS, KRUS, MOPS, PUP i WKU. Uprawnienia szkół publicznych. Zajęcia tylko w wybrane weekendy. Zawód w 1,5 roku.
Oferta edukacyjna
Wszystkie kierunki są bezpłatne
technik bhp

Technik BHP

Technik BHP

Zapisy na pierwsze i wyższe semestry!

Kierunek kończy się uzyskaniem tytułu ”Technik bezpieczeństwa i higieny pracy".

Możliwość zatrudnienia jako Technik BHP


Technik BHP

jest odpowiedzialny w firmie m.in. za bezpieczeństwo pracowników. Przedstawia propozycje usunięcia ewentualnych zagrożeń, bada przyczyny wypadków w prac,prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.
 
U nas nauczysz się m.in.:


- oceniać stopnień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy

- rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy

- współuczestniczyć w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych

- organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Czas trwania:

1,5 roku

Płatności:

Nauka w naszej szkole na kierunku technik bhp jest bezpłatna.

Forma zajęć:

szkoła zaoczna (zajęcia tylko 2 razy w miesiącu, 2 weekendy w miesiącu).

Korzyści:


  • każdy słuchacz bezpłatnie uzyskuje indeks i legitymację, które uprawniają do zniżek
  • ponadto wystawiamy zaświadczenia o nauce
  • wszystkie egzaminy są bezpłatne
Dlaczego Siódemka?
Zapisy On-Line
Zapytaj o kierunek
Strefa słuchacza
undicom.pl
Tworzenie stron internetowych Knurów - Budowa stron www Warszawa
created by