Sytuacja na polskim rynku pracy nie należy do najlepszych. Wybierając kierunek kształcenia warto decydować się na zawody, na które popyt nigdy nie spadnie. Jednym z nich jest Technik BHP, którego wsparcie w praktycznie każdej firmie jest niezbędne. Decydując się na ten profil mogą być Państwo niemal pewni zdobycia zatrudnienia i objęcia intratnego i rozwojowego stanowiska.

Technik BHP to doskonały zawód

Centrum Edukacji Siódemka to - obok liceów dla dorosłych - wiele kierunków na szkołach policealnych. Jednym z nich jest Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osobom zainteresowanym zdobyciem tego zawodu polecamy Katowice, gdzie mieści się jedna z naszych placówek. Wybierając kształcenie właśnie w tym miejscu poznają Państwo tajniki tej profesji, dowiedzą się jak usuwać zagrożenia w miejsca pracy, w jaki sposób badać wypadki oraz sporządzać do nich właściwą dokumentację. Co warto podkreślić, przepisy które wyszły w życie 1 lipca ubiegłego roku jasno mówią, że pracownicy tego typu służb zobowiązani są posiadać minimum tytuł technika BHP – bez takiego wykształcenia nie posiadają praw do wykonywania zawodu.

Podobnie jak inne kierunki, również Technik BHP jest w pełni bezpłatny. Oznacza to, że biorąc udział w rekrutacji, a następnie uczestnicząc w zajęciach czy przy odbiorze indeksu, legitymacji i różnych zaświadczeń nie ponoszą Państwo żadnych opłat.

Zapisy na pierwsze i wyższe semestry!

Kierunek kończy się uzyskaniem tytułu ”Technik bezpieczeństwa i higieny pracy".

Możliwość zatrudnienia jako Technik BHP


jest odpowiedzialny w firmie m.in. za bezpieczeństwo pracowników. Przedstawia propozycje usunięcia ewentualnych zagrożeń, bada przyczyny wypadków w prac,prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Do dnia 1 lipca 2013 r. wszyscy pracownicy służb BHP mają obowiązek uzupełnić swoje wykształcenie do minimum tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po tym dniu osoby, które nie uzupełniły swoich kwalifikacji nie będą mogły wykonywać dotychczasowych obowiązków.
 
U nas nauczysz się m.in.:


- oceniać stopnień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy

- rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy

- współuczestniczyć w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych

- organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Czas trwania:

1,5 roku

Płatności:

Nauka w naszej szkole na kierunku technik bhp jest bezpłatna.

Forma zajęć:

szkoła zaoczna (zajęcia tylko 2 razy w miesiącu, 2 weekendy w miesiącu).

Korzyści:


  • każdy słuchacz bezpłatnie uzyskuje indeks i legitymację, które uprawniają do zniżek
  • ponadto wystawiamy zaświadczenia o nauce
  • wszystkie egzaminy są bezpłatne